Stambyte – tappvatten, spillvatten m.m.

Stambyte – tappvatten, spillvatten m.m.

Man brukar tala om två olika delar av ett stambyte – tappvatten och spillvatten, samt de ledningar som transporterar varmvatten till och från elementen i en fastighet, så kallade värmestammar. Det talas ganska lite om värmestammarna i jämförelse med tapp- och spillvatten. Vad är egentligen de stora skillnaderna mellan de olika rörsystemen? Vad betyder begreppen inom ett stambyte?

Ordlista:

  • Tappvatten. Vatten som kommer från kranen.
  • Spillvatten. Vattnet som leds ut i avloppet.
  • Värmestammar. Ledningarna som transporterar varmvatten till och från element.

Värmestammarna har längre livslängd

En av anledningarna till att byte av värmestammar inte nämns lika ofta som ett ”vanligt” stambyte (tappvatten och spillvatten), kan vara att de inte behöver bytas lika ofta. Det är sant att även dessa rör slits med åren och behöver bytas ut så småningom, men inte med lika täta intervaller som stammarna som transporterar vatten till kran och från avlopp.

Vanligt med kopparrör i värmesystemet

Kopparrör är mycket vanligt förekommande som värmestammar. Den främsta anledningen är att de inte rostar, även om syre skulle komma in i vattnet. En annan anledning är hanteringen – kopparrör är betydligt smidigare och enklare att arbeta med jämfört med exempelvis rör i gjutjärn, som är det vanligaste materialet för tappvatten i fastigheter byggda innan 1990. Med rör av koppar är fogning relativt enkelt med lödning, klämringskopplingar och en pressmaskin.

Så varför används inte bara kopparrör överallt? Den stora nackdelen med dem är att de är ganska dyra – åtminstone idag och i jämförelse med plast- eller järnrör – vilket alltså driver upp kostnaden för ett byggprojekt betydligt.

Vid stambyte – tappvatten transporteras ofta i kopparrör

Vid ett stambyte (tappvatten) används generellt kopparrör. Eftersom vattnet är syresatt är järn inte ett gott alternativ (åtminstone inte för varmvatten). Det har blivit vanligare att man använder sig av PEX-rör för kallvattnet, som både är billigt och enkelt att arbeta med. S

Samtidigt är koppar bevisat. Det kan ha en livslängd på över ett sekel under förutsättningen att det inte utsätts för ämnen som skapar korrosion. Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar väljer därför att förnya gamla tappvattenstammar av koppar med samma material, istället för att välja till exempel PEX, som har en kortare livslängd och som är relativt oprövat.

Vad gäller spillvatten är gjutjärn det vanligaste materialet. Det börjar dock i högre grad ersättas av PP-rör, som är mer lättarbetat och innebär lägre materialkostnader.

webmaster

Lämna ett svar