Detta är en webbplats helt om förvärv av bostäder och kommersiella fastigheter. Att köpa fastigheter är någonting som kräver viss formalia och som behöver avtalas noga. Flera variabler kan påverka säkerheten för såväl säljare som fastighetsspekulant. Även om vi inte gör anspråk på att presentera en lathund för avtal, hoppas vi att denna sida kan underlätta för den som är i färd att handla inom fastigheter.