När du söker efter en lämplig fastighet lönar det sig ofta att ta kontakt med en fastighetsbyrå eller en kompetent mäklare som kan hjälpa dig att hitta det absolut bästa objektet för dina behov. Istället för att göra alla efterforskningar själv, kan det vara bra att låta experter analysera läget åt dig. Dessa tjänster kostar alltid men en fastighetsinvestering som ger god avkastning i många år framåt gör att en sådan konsultation definitivt kan löna sig. Swedbank erbjuder sådana tjänster. Swedbanks Fastighetsförmedling är ett dotterbolag till Swedbank och specialiserar sig på att samarbeta med lokala mäklare för att hjälpa både fastighetsägare och potentiella köpare göra en så bra affär som möjligt. De förmedlar i snitt cirka 100 kommersiella fastigheter per år.

De har möjlighet att hjälpa dig på ett flertal olika sätt. Till att börja med kan du kontakta dem för att be om hjälp att analysera marknaden. De hjälper också till att identifiera lämpliga objekt, samt stödjer dig vid en eventuell avtalsförhandling. Här får du alltså hjälp och stöd under hela processen. Genom att använda dig av Swedbanks tjänster får du också tillgång till expertis inom juridik, skatter, företagsekonomi, finansiering och värderingar. Detta ger dig alla möjligheter att fatta ett välgrundat och välinformerat beslut gällande din fastighetsinvestering. Swedbanks Fastighetsförmedling har också ett nära samarbete med ett flertal olika sparbanker, vilket ofta kan underlätta en ansökan om lån och ge mer förmånliga villkor.

Ansöka om lån

För att kunna göra en framgångsrik investering behöver du ett visst startkapital. Hur stort detta måste vara varierar beroende på vilket område och vilken industri du tänkt rikta dig mot när du hyr ut din kommersiella fastighet. I allmänhet har dock de flesta inte hela inköpsbeloppet tryggt sittandes på banken utan måste låna till köpeskillingen. Har du då använt dig av Swedbanks Fastighetsförmedling, ligger det nära till hands att även ansöka om lån hos dem. Är du till exempel enskild företagare kan du ansöka om ett så kallat investeringslån. Detta lån ges till de som önskar investera i bland annat nya fastigheter.

Viktig kalkyl

Det bästa sättet att försäkra dig om att du gör en investering du kan känna dig trygg med är att göra upp en kalkyl som är så deprimerande som möjligt. Förutom de obligatoriska utgifter såsom fastighetsskatt, ränteavbetalningar och eventuella amorteringar på lånet, räkna också med högsta möjliga driftskostnader och lägsta möjliga hyresintäkter. Räkna också med högsta möjliga försäkringspremie, om du inte redan fått en offert från ett försäkringsbolag. Sätt ett högt tak på oförutsedda utgifter.

Om du trots mycket pessimistiska beräkningar ändå kommer fram till att du kommer att göra en vinst, bör fastigheten du har i åtanke vara en god investering. Då återstår bara att bekräfta att fastigheten passar för den tänkta verksamheten, att större reparationer eller ombyggnationer inte behöver göras, samt att fastighetens läge är fördelaktigt. Stämmer då alla dessa faktorer, kan du känna dig trygg med att genomföra fastighetsaffären och investera i din första kommersiella fastighet.