Stambyte, Hur ofta, När och varför måste det ske?

Stambyte, Hur ofta, När och varför måste det ske?

Stambyte – Hur ofta måste detta ske på en fastighet och varför behöver det ske? Nedan presenteras tidsperspektivet på denna stora renovering och vad som avgör tidsintervallet mellan dessa tillfällen.

Stambyte, Hur ofta?

En del källor anger att stambyte behöver ske efter ca 30 år – andra att det kan dröja mellan 35 – 45 år. Det finns ingen statistik som påvisar något medeltal och det är även flera olika faktorer som avgör hur ofta som stambytet behöver ske. På de flesta fastigheter sker det däremot oftast bara en eller två gånger under dess ”livslängd”.

  • Material och kvalité på stammarna
    Svaret på frågan ”Stambyte, hur ofta?” beror framförallt på stammarnas material och kvalité. Det är detta som avgör hur de står emot slitage och hur lätt det blir mindre skador.
  • Underhåll
    Underhåll av stammar kan ske med stamspolning. I detta fall spolas de helt ”rena” från smuts och avlagringar. Det påverkar därmed i längden hur stammarna påverkas kommande smuts och föremål som spolas ned. Med mer mängd avlagringar och fett kommer även ytterligare smuts och annat fastna.
  • Påfrestning på stammarna
    Är det en industri som använder dessa stammar eller ett mindre flerfamiljshus? Hur kraftigt som avloppet används påverkar självklart även hur hårt det slits.

Stambyte – När måste det ske?

Det kan dröja 20 år – eller 50 år… Som fastighetsägare är det nästan omöjligt att veta utan att beställa en inspektion av rör och stammar. Med regelbunden inspektion går det tidigt se när eventuella skador håller på att utvecklas, när renovering kan ske eller om stambyte är något som behöver planeras in. Vid en inspektion skapas ett protokoll där det exempelvis kan anges att stammarna är kontrollerade och att de bör kontrolleras igen efter 5 år.
Detta förutsätter däremot att stambytet sker på grund av långsiktig påverkan av rören och stammarna. Det kan även ske av direkta skador.

Direktskador
Skulle det uppstå en direktskada kan även byte behöva ske. Men i detta fall kan eventuellt bytet ske på mindre delar. Det är primärt när stora delar av stammarna är dåliga som stambytet sker.

Stambyte – Varför?

Att ”hoppa över” stambyte utifrån dess stora ekonomiska kostnad är sällan ett bra alternativ. Allt eftersom kommer rören att bli allt sämre och till slut resulterar detta i skador. I bästa fall handlar det om mindre läckage som kan stoppas med mindre åtgärder. I värsta fall kan det handla om bristningar som innebär mycket stora vattenskador i bostaden.

 

 

webmaster

Lämna ett svar