När du jämför villaförsäkring

När du jämför villaförsäkring

Har villan precis köpts in och det är dags att teckna försäkring? Eller är det dags att se över samtliga försäkringar? Jämför villaförsäkring och tänk på följande:

Brandskador och vattenskador

Oavsett brandskada ges ersättning från en villaförsäkring. Detsamma gäller för de flesta vattenskador. När du jämför villaförsäkring bör däremot extra kontroll ske på vad som gäller för vattenskador som uppkommer av skador i yt- och tätskikt i våtrum. Dessutom bör självrisken jämföras då den kan vara högre på denna punkt än övriga försäkringsdelar.

Naturskador (storm, översvämning osv)

Den vanligaste naturskadan är vattenskador efter översvämning. Men det kan även uppstå skador efter storm, hagel och genom blixtnedslag. Det som bör jämföras är självrisken som kan variera rejält. Dessutom ingår sällan ersättning om vatten har trängt igenom en dränering. Det finns däremot möjlighet att teckna tillägg för detta alternativt få ersättning via allriskförsäkringen. Ersätts skador som uppstått av tryck på taket via snö? Även det är värt att kontrollera.

Skadedjur och problem med hussvamp

Det som framförallt skiljer mellan de olika villaförsäkringarna är vilka skadedjur vars angrepp ersätts. Dessutom vad som saneras. Saneras enbart bostaden eller även möblerna? Vad händer om villan blir angripen av husbock, hästmyra eller hussvamp? Om ersättning ges – hur stort belopp kan maximalt ges?

Hur påverkar åldersavdraget?

Jämför villaförsäkring utifrån ersättningsnivå – och åldersavdrag. Avdraget innebär att värdet på villan sänks utifrån dess ålder. Ett exempel kan vara att åldersavdrag börjar gälla efter 10 år på ett nytt badrum samt att högsta kostnaden för åldersavdrag är 75 000 kr.

Allrisken

Allrisk kan ingå i villaförsäkringen – eller tecknas som tillägg. Oavsett är det ett försäkringsskydd som behövs för att skapa en ekonomisk trygghet.
Allrisk innebär att ersättning ges vid ”plötsliga och oförutsägbara händelser”. Det kan liknas med allrisk inom en hemförsäkring som ersätter saker som du råkar ha sönder av misstag i hemmet. I detta fall gäller det däremot detaljer på villan. Skulle en stege välta på ett fönster kan försäkringen ge ersättning. Jämför villaförsäkring utifrån denna punkt gällande maximalt ersättningsbelopp.

Jämför villaförsäkring – se även tillägg

Det är viktigt att inte enbart se vad som ingår – utan även vilka tillägg som finns tillgängliga och som därmed kan förbättra försäkringen ytterligare. Det kan exempelvis vara:

  • Allrisk – Förklaras ytterligare vid rubriken ovan
  • Lägre åldersavdrag på byggnader – Framförallt viktigt på äldre byggnader
  • Yttertak – Ersätter fler skador som uppstår av ett icke tätt tak
  • Otäta ytskikt – Ersätter vattenskador som uppkommit av otäta ytskikt.
webmaster

Lämna ett svar