Att tänka på vid trädfällning inom Uppsala

Att tänka på vid trädfällning inom Uppsala

Beroende på var du bor, komplexiteten i den trädfällning som ska utföras samt detaljplaneringen i området blir det olika saker att ta hänsyn till vid trädfällning. Vid behov av trädfällning i Uppsala finns etablerade utförare som kan hantera stora delar av frågan.

 1. Säkerheten först
 2. Kolla upp marklov
 3. Ansök om trädfällning av Uppsala Kommun

Säkerheten först

Den absolut viktigaste punkten är att se över säkerheten – för sig själv och för omgivningen.

 • Omgivningen
  Kan trädet, om det faller snett, exempelvis hamna på det egna huset, eller på grannens gård? De som inte är 100 % säker på hur trädet kommer att kunna fällas bör istället kontakta ett företag som erbjuder trädfällning. Med rätt utrustning, rätt kompetens och rätt erfarenhet kan trädet fällas betydligt säkrare.
 • För dig själv
  Allt för många privatpersoner skadar sig årligen vid trädfällning, gallring och andra tillfällen då motorsåg ska hanteras. Det är vanligt att man tänker på säkerheten för omgivningen men glömmer den egna säkerheten. Detta med exempelvis skyddsskor, skyddsglasögon osv. Även här finns alltså en stor skillnad mellan att fälla trädet själv eller att anlita ett proffs.
 • Får jag fälla själv?
  Ja, du får alltid fälla trädet själv. Detta även om du inte har motorsågskörkort. Ett företag som erbjuder dessa tjänster måste däremot ha detta kort, dvs ett intyg på hög kunskap kring säkerheten.

Krävs det marklov?

Behövs det marklov vid trädfällning på egen gård? Ja i vissa fall kan det krävas. Detta inte minst om det handlar om markbearbetning. Det som avgör om marklov krävs är bland annat omfattningen, om gården är inom detaljplanerat område samt om marken i övrigt ska göras om.

Önskemål om trädfällning av Uppsala Kommun

Träd som står på kommunens mark är självklart även Uppsala kommun ansvarig för. Däremot kan medborgare skicka in förslag på att specifika träd ska tas ner. En blankett kan laddas hem från Uppsala Kommuns hemsida.

 • Behandlas två gånger per år
  Dessa frågor behandlas enbart två gånger per år. Det innebär, i värsta fall, att det kan ta 6 månader från att ansökan har skickats in till att kommunen har gett ett svar.
 • Två år mellan ansökningarna
  Har en ansökan skickats in i frågan tidigare behöver det gå minst två år innan samma fråga kan lyftas igen.
 • På bostadsrättsmark
  Om trädet står på marken till en bostadsrättsförening är det styrelsen i denna förening som ska kontaktas. I vissa fall är det arrenderad mark av Uppsala kommun vilket därmed innebär att föreningen kan behöva ansöka om tillstånd.
webmaster

Lämna ett svar