Sveriges elmarknad är numera avreglerad

Sveriges elmarknad är numera avreglerad

Vårt kära Sverige är ett land som är känt för sin innovation och framåtanda. Därför är det inte särskilt förvånande att landet under 1990-talet tog viktiga steg mot en avreglering av vår svenska elmarknad. Avregleringen hade en stor betydelse då den förändrade marknaden för energiförsörjning i landet. Men faktum är att marknaden fortfarande är reglerad i vissa aspekter.

I denna artikel kikar vi närmare på Sveriges elmarknad samt dess historia av reglering och avreglering. Läs vidare för att lära dig mer!

Därför reglerades landets elmarknad under 1990-talet

Före 1990-talet var marknaden för elförsörjning i vårt land väldigt reglerad och den dominerades av ett fåtal statligt ägda företag. Regeringen hade då ett stort inflytande över elpriserna, elproduktionen och distributionen av el i landet. Men under 1990-talet genomfördes viktiga reformer för att avreglera denna marknad, i enlighet med liberaliseringen inom EU.

1996 avreglerades så Sveriges elmarknad i och med införandet av en ny lagstiftning. Den nya lagen blev därmed början på avregleringen av denna marknad. Lagen ifråga syftade till att öka konkurrensen på marknaden samt säkerställa en tillförlitlig elförsörjning. Dessutom var den även tänkt att ge konsumenterna friheten att själva välja vilket elbolag de ville ha. Detta ledde till att man delade upp produktionen och distributionen av el samt gjorde skillnad på dessa. På så vis kunde marknaden konkurrensutsättas på ett helt nytt sätt.

Inte omöjligt med vissa regleringar lite längre fram i tiden

Även om avregleringen har främjat konkurrensen på marknaden och förbättrat effektiviteten finns det idag vissa utmaningar. Några exempel på sådana är:

  • övergången till förnybar energi
  • säkrandet av elförsörjningen
  • att se till så att elpriserna är rimliga för konsumenterna.

Om vi blickar lite grann framåt i tiden är det troligt att regeringen framöver kommer att balansera avregleringen med nödvändig reglering på vissa områden. Detta för att få bukt med de problem och utmaningar som finns att ta tag i.

Så även om marknaden alltså har förändrats en hel del sedan 1990-talet genom regleringen finns det fortsatt ytterligare förändringar att vänta. Denna marknad behöver helt enkelt fortsätta att utvecklas för att man ska kunna hitta den rätta balansen mellan marknadskrafternas intressen och samhällets övergripande målsättningar.

Adrian Jonasson

Kommentarer är stängda.