Anlita en inspektör som utför OVK-besiktningar i Stockholm

Anlita en inspektör som utför OVK-besiktningar i Stockholm

För fastighetsägare är det viktigt att förstå det stora värdet och betydelsen av att utföra OVK-besiktningar i Stockholm och på andra svenska orter. Dessa besiktningar är nämligen obligatoriska och ska utföras av en inspektör som har den rätta behörigheten. Faktum är att det finns många fördelar förknippade med denna process. Här kastar vi ett ljus på dessa åt dig!

4 skäl att anlita en inspektör som utför OVK-besiktningar i Stockholm

Som vi redan har varit inne på finns det många goda skäl att anlita en inspektör som utför OVK-besiktningar i Stockholm:

  • Det är ett lagstadgat krav. Till att börja med är det enligt gällande svensk lag obligatoriskt att regelbundet utföra dessa besiktningar i vissa typer av fastigheter. I grund och botten betyder detta att du som fastighetsägare kan drabbas av vite eller andra straff om du inte följer denna lag. Det är nämligen du som fastighetsägare som är ansvarig för att obligatoriska ventilationskontroller utförs inom rätt intervall i dina fastigheter.
  • Du kan effektivisera energianvändningen. Ett ventilationssystem som fungerar precis som det ska kan bidra till att hålla nere energiförbrukningen i en fastigheten. Därmed finns det även ett ekonomiskt incitament att utföra dessa besiktningar på regelbunden basis. Till exempel kan inspektören hitta problem med ventilationssystemet som kan leda till ett onödigt energiläckage eller liknande. Genom att identifiera och åtgärda sådana problem kan du som fastighetsägare få ner energikostnaderna och öka energieffektiviteten i fastigheten.
  • Inomhusluften kan förbättras. En annan fördel med att anlita en inspektör som utför OVK-besiktningar i Stockholm är att inomhusluften kan förbättras. Nyttan med inspektionen är nämligen inte bara begränsad till själva fastigheten och dig som fastighetsägare. Den rör även de personer som bor eller verkar i den aktuella byggnaden. Dessa främjas förstås av att inomhusluften potentiellt sett blir bättre.
  • Fastighetsvärdet kan öka. En aspekt som många undgår att tänka på när det kommer till OVK är korrelationen med fastighetsvärdet. Efter en lyckad inspektion kan värdet på fastigheten öka lite grann. Detta då den plötsligt kan framstå som än mer tilltalande i potentiella köpares eller hyresgästers ögon. Besiktningen är därmed värdeskapande för dig som fastighetsägare.
Adrian Jonasson

Kommentarer är stängda.