Ditt bästa elavtal kan vara ett där din förbrukning optimeras

Ditt bästa elavtal kan vara ett där din förbrukning optimeras

Vilket avtal om el som passar just dig bäst kan variera utifrån en rad olika faktorer. Detta gäller alldeles oavsett om du bor i lägenhet eller villa samt huruvida du bor ensam eller är en del av en större familj. Vad som istället har betydelse är framför allt din förbrukning och hur denna förhåller sig till det aktuella timpriset på el. Läs vidare för att få reda på varför ditt bästa elavtal kan vara ett där din förbrukning optimeras utifrån spotpriset!

Detta är ofta det bästa elavtal en villaägare i Sverige kan teckna

Spotpriset på el är det pris på el som betalas på en slags börs. Vissa elbolag har börjat erbjuda avtal om el där priset varierar från timme till timme utifrån det aktuella spotpriset. Vad detta betyder är att du potentiellt sett kan spara en hel del pengar på att välja ett sådant avtal. Detta kan faktiskt vara ditt bästa elavtal förutsatt att du optimerar din elförbrukning utifrån det aktuella timpriset på el.

Vad vi menar med detta är att:

  • Du anpassar elanvändningen i hemmet till vissa tider på dygnet. Spotpriset på el varierar en hel del under loppet av en dag. Till exempel är det vanligtvis som billigast mitt på natten samt på andra tider på dygnet då elförbrukningen överlag är låg. Därmed kan du spara mycket pengar på att optimera din förbrukning av el utifrån detta. Till exempel kan du välja att ladda din elbil på natten samt undvika att förbruka el när elen är som allra dyrast.
  • Detta är ofta det bästa elavtal en villaägare kan teckna. Du kan framför allt vara en vinnare på att välja ett sådant här elavtal om du bor i en fristående villa och har en stor varmvattenberedare. Om så är fallet kan du nämligen se till så att denna främst värms upp under de timmar då elen är som billigast. Därmed behöver du inte förbruka fullt lika mycket el under de lite dyrare timmarna på dygnet.
  • Timpriset ibland kan peaka på ett oförutsägbart sätt. Nackdelen med denna lösning är att det kan vara svårt att förutse timpriset. Det kan nämligen uppstå oförutsägbara toppar i spotpriset. Men i det långa loppet är detta ändå ett bra alternativ för många villaägare.
Adrian Jonasson

Kommentarer är stängda.